INTRODUCE

教代会概况

首页 > 教代会概况

BRIEF INTRODUCE

教代会简介

上海交通大学第八届教代会暨第十三届工代会常设主席团名单

(共50名,按姓氏笔画为序)

丁奎岭  于朝阳  王光艳  王伟明  王新灵  毛军发  朱新远 仰  颐  刘卫东  齐  红  江  帆  孙宝德  苏卓君  苏跃增 杜夏明  杜朝辉  李志勇  李昕荣  李维  杨立  杨振斌    杨颉  吴旦  吴静怡  何圣兵  张卫刚  张安胜  张勇 陈国强 范先群  林立涛  林忠钦  周承  周培  周薇   胡昊 侯士兵  俞章盛  姜文宁  姚仁忠  顾建平  顾锋   徐汝明 徐学敏  徐海光  奚立峰  郭俊华  黄震  蒋兴浩 戴宝印

主      席:张安胜

秘 书 长:于朝阳

副秘书长:戴宝印

 

提案工作委员会名单

(共13名,按姓氏笔画为序) 

上官文峰 殳国华  刘铸永  张帆  张勇  林立涛  罗守贵  胡艳丽  俞章盛  徐放  徐海光  蒋立峰  戴宝印

主     任:林立涛

副主任:戴宝印  徐海光 

 

生活福利工作委员会名单

(共13名,按姓氏笔画为序) 

朱晓岚  华靖  李梅  何圣兵  汪雨申  陈鹏  郑浩 孟雁  徐亦斌  徐俊  徐剑波  郭俊华  戴宝印

主  任:戴宝印

副主任:郭俊华  孟雁

CONTACT

联系我们

地址

上海交通大学

邮件

jdh@sjtu.edu.cn

邮编

200240

电话

021-34203784